Министър Делян Добрев: Ще осигурим на общините още 100 млн. лв. за енергийна ефективност

dsc_0130comp

Българските общини ще получат още 100 млн. лева безлихвени кредити за мерки за енергийна ефективност, обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на конференцията „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“. Събитието бе организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Федерална република Германия у нас.

Според министър Добрев най-важният ресурс за финансиране на мерки за енергийна ефективност в България е оперативната програма „Конкурентоспособност“ чрез схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“. По тази схема са отделени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и 150 млн. евро кредит от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. Друга възможност е Международен фонд „Козлодуй“, по който има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата щ

е се разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата, детските сгради и болниците, подчерта министър Добрев.

Енергийната ефективност е приоритет на българския президент, каза икономическият му съветник Евгени Ангелов. Нашата цел е енергийният интензитет на икономиката ни през 2020 година да е само 2 пъти по-голям от средноевропейския. За сравнение през 2010 година той е 4,8 пъти по-голям.

Eдин от най-важните елементи на енергийната политика в Германия e eнергийната ефективност, каза посланикът на ФРГ у нас Матиас Хьофнер. Според него политиците днес трябва да създадат рамката за подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Това е и пътят да противодействаме на климатичните промени.

С близо 5 млн. тона ще намалеят емисиите въглероден двуокис, ако България започне да строи сгради с почти нулево енергийно потребление. Спестената енергия ще е близо 17TWh. Такива са заключенията от специален анализ за България, направен от Европейския институт за характеристики на сградите (BPIE). Анализът бе представен от Оливър Рапф, директор на BRIE. Според друго изследване на BRIE – за целия Европейски съюз, ако след 2020 година всички държави членки започнат да строят само сгради с почти нулево потребление на енергия, това ще създаде 345 000 нови работни места в строителството, свързаните с него индустрии и иновациите. Пак там се посочва, че необходимите инвестиции са около 62 млрд. евро на година.

За първи път специалистите имаха възможност да се запознаят със стандарта за сгради с почти нулево потребление на енергия за България и да дискутират какво означава той за строителната индустрия, трудовия пазар, енергийните нужди на сградите.

Участниците във форума обсъждаха и потенциалната роля на България като регионален център на ЕС за развитие и финансиране на енергийна ефективност и най-новите икономически изследвания за това как целите на ЕС за енергийна ефективност ще повлияят върху националните икономики.

В рамките на събитието бе разпространен и документ „Финансиране на енергийната ефективност в България”, разработен от Българското училище за политика „Димитър Паница”. В него се прави преглед на съществуващите инструменти и механизми за финансиране и се поставят въпроси, които трябва да бъдат взети предвид в процеса на разработване на бъдещи мерки за енергийна ефективност в България