Инвестиционни механизми за енергийна ефективност

Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Федерална република Германия в България организираха конференция на тема „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”. Целта на конференцията беше да очертае политиките и оптималните механизми, които биха довели до успешни инвестиции в енергийна ефективност в сградите и промишления сектор в България.

Конференцията  се състоя на  14.11.2012 г. в Посолството на Федерална република Германия в България (Ул. Фр. Жолио Кюри 25, София) и  започна в 9:00 часа.

Конференцията  беше открита от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Сред участниците бяха Мириян От- министерство на околната среда на  Германия,  Диана Мангаладжу – университет „Оксфорд”, Красимир Найденов – директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др.

На форума се обсъдиха възможностите за инвестиции в технологии за енергийна ефективност и различните национални, европейски и глобални източници за финансирането им. Участниците  дискутираха потенциалната роля на България като регионален център на ЕС за развитие и финансиране на енергийна ефективност и най-новите икономически изследвания за това как целите на ЕС за енергийна ефективност  повлияват върху националните икономики. По време на конференцията се осъществи обмен на знания и идеи между немски и български политици, икономически анализатори и бизнес лидери.

За повече информация натиснете тук