„Нови страни-членки: опазване на климата и икономически растеж“

Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Глобалния климатичен форум работи по проект „Новите страни-членки на ЕС: опазване на климата и икономически растеж”. Той се финансира от Министерството на околната среда, опазването на природата и ядрената сигурност на Германия. Поради важността му за българската икономика и околна среда в него активно участват администрацията на Президента на България, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  Националният статистически институт.

Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Глобалния климатичен форум работи по проект „Новите страни-членки на ЕС: опазване на климата и икономически растеж”. Той се финансира от Министерството на околната среда, опазването на природата и ядрената сигурност на Германия. Поради важността му за българската икономика и околна среда в него активно участват администрацията на Президента на България, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  Националният статистически институт.

Целта на проекта „Нови страни-членки: опазване на климата и икономически растеж“ е да установи възможности за значително и трайно намаляване на емисиите на парникови газове в България, като същевременно се постигне устойчивият растеж на икономиката от преди икономическата криза от 2008 и 2009 г.

Проектът търси отговор на два ключови въпроса:
• Кои цели за намаляване на емисиите са икономически, социално и политически осъществими до 2030 (2020/2050)?
• Как може тези цели да бъдат постигнати по начин, който е икономически рентабилен, социално справедлив и политически осъществим?

Проектът адресира тези широкообхватни въпроси чрез задълбочен анализ на статуквото и на екологичните, икономическите и социалните последици от потенциални мерки за намаляване на емисиите, моделиране и симулация на възможните решения и определяне на оптималните възможности за напредък.

Анализът се прави както на национално ниво, така и за отделните сектори на икономиката. Чрез качествен анализ, различните мерки за намаляване на емисиите на парникови газове са оцененявани за всеки сектор по отношение на техния потенциал, както и по отношение на техните икономически и социални последици.