Дон Тапскот: Четири принципи за открит свят

don tapscoot

 

Идващите поколения имат изобилие от свързваща технология от раждането им, казва футурологът Дон Тапскот и като резултат, светът се преобразува в свят, който е по-открит и по-прозрачен. В този вълнуващ разговор, той изброява четирите основни принципи, които показват, как този отворен свят може да бъде много по-добро място.

Превод:Ina Stoycheva

Идващите поколения имат изобилие от свързваща технология от раждането им, казва футурологът Дон Тапскот и като резултат, светът се преобразува в свят, който е по-открит и по-прозрачен. В този вълнуващ разговор, той изброява четирите основни принципи, които показват, как този отворен свят може да бъде много по-добро място.

Превод:Ina Stoycheva