Благотворителна вечер на випуск 2013 събра над 13 хиляди лева

blagotvoritelna_vecher_2013

Благотворителната вечер на випуск 2013 година на Българското училище за политика „Димитър Паница” се проведе в Правец на 15 март. Каузата на Випуск 2013 е „За да се роди още едно дете”, а събраните средства ще бъдат дарени на семейства с репродуктивни проблеми за процедури за асистирана репродукция. За тази цел бяха събрани над 12 хиляди лева.

На благотворителната вечер се набираха средства и за каузите на работни групи от предишните випуски в помощ на децата от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград и Дома за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора. По време на вечерта бе организирана изложба на 12 предмета, изработени от децата в домовете по време на техните арт терапевтични занимания, които в последствие се продаваха на търг. Общо бяха събрани близо хиляда лева.