Саша Безуханова е новият председател на УС на БУП

Sasha_Bezuhanova

Саша Безуханова беше избрана за председател на Управителния съвет на Българско училище за политика „Димитър Паница” на Общо събрание, проведено на 22 април. На заседанието като членове на УС на училището бяха освободени Юлиан Попов и Меглена Кунева.