Българското училище за политика подписа споразумение за сътрудничество с Гражданското училище за политически науки в Мароко

contract_morocco

Споразумение за стратегическо сътрудничество между Българско училище за политика „Димитър Паница” и Гражданското училище за политически науки (ГУПН) в Мароко подписаха изпълнителният директор на БУП Ирина Алексиева и директорът на мароканското училище Юсеф Лараж.  Двете училища обединяват усилията си за разработване на нови общи програми и инициативи, които ще допринесат за разпространяването на универсалните права на човека, развитието на активното гражданско общество и многопартийната демокрация.

Споразумението ще даде възможност за споделяне на опита на Българското училище за политика в провеждането и организацията на успешни обучения на млади политически, граждански и бизнес лидери, заяви изпълнителният директор на БУП Ирина Алексиева.  Според Юсеф Лараж сътрудничеството между двете училища ще стимулира обмена на експертиза и знания както между училищата, така и между участниците и завършилите програмите.

С бъдещите съвместни инициативи с училището в Мароко Българското училище за политика ще продължи традицията да подпомага колегите си от Северна Африка. И в момента БУП работи успешно в Тунис, като оказва методологична подкрепа на Тунизийското училище за политика.