В предизборната кампания ‘2013 медиите не са допринесли за информирания избор на гражданите

round_table_btd

Това беше един от основните изводи от кръглата маса за представяне на изследванията на медийното покритие на избори ‘2013, направени от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Центъра за либерални стратегии. Събитието се състоя на 20 януари 2014 г. в София. Тридесет журналисти и представители на различни организации, работещи по темата, обсъдиха ролята на медиите за повишаване на гражданското участие и важността на тяхната независимост и обективност в предизборния период.

Доц. д-р Мария Нейкова от СУ „Св. Климент Охридски” представи резултатите от контент анализ на начина, по който медиите са информирали аудиторията по пет предварително избрани теми – АЕЦ – Белене, облагането на доходите на физическите лица, енерго-разпределителните (ЕРП) дружества, забраната на тютюнопушенето на закрито и отзоваването на народни представители. Д-р Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии представи политическите изводи от някои характеристики на медийното покритие на избори ‘2013 в България и направи анализ на опита от приложението на онлайн инструментите Гласоводител и Гласоследите за избори ‘2013.

Акцент по време на дискусията беше поставен на ролята на интернет базираните медии, и по-специално – на блоговете,  както и на необходимостта от по-задълбочено изследване на това как различните видове медии влияят на аудиторията и какви за причините за това те да не допринасят за изработване на информирано мнение по различните теми, а да се „плъзгат” по полето на сензацията и злободневието.

Кръглата маса е в рамките на проект „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот”, финансиран от Балканския тръст за демокрация и изпълняван от Българско училище за политика „Димитър Паница” и Центъра за либерални стратегии.