“Новите други”

bejanci-21.02.2014

Държавната политика по отношение на бежанците беше тема на отворен дебат между завършили училището за политика, представители на държавната администрация и заинтересовани страни. В дискусията взеха участие председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев и юристът Щерьо Ножаров. Чирпанлиев представи пред аудиторията мерките за интеграция на бежанците в България, а Ножаров, който е автор на учебник по бежанско право, обясни процедурата за получаване на статут “бежанец”.  Двамата отговориха на множество въпроси на представители на неправителствения сектор и академичната общност, Върховния комисариат по бежанците, както и хора от политическите партии.