Печалбата не винаги е важна

Може да не очаквате от главния директор по операциите на водеща глобална корпорация да вижда много по-далече от баланса или от печалбата. Но Хариш Манвани, главен директор на операциите на „Юниливър“, намира страстни аргументи, че включвайки стойност, цел и възобновяемост на ресурсите в най-високите нива на управленски решения, е не само разумно, но е и единственият начин да се прави отговорно бизнес през 21ви век.

Превод:Galya Nikolova