Завършили БУП участваха в Първия международен семинар за завършили училищата за политически науки към Съвета на Европа

logo_network_schools

Трима завършили Българско училище за политика – Калоян Паргов от випуск 2010, Вероника Делибалтова и Ралица Кирилова от випуск 2013, участваха в Първия международен семинар за завършили училищата за политически науки към Съвета на Европа. Семинарът се проведе на 19 и 20 юни в Страсбург и беше на тема „Използване на потенциала на младите хора за изграждане на демократично бъдеще”. Форумът беше открит от Н.Пр. Пьотр Свиталски – директор „Планиране на политики” в Съвета на Европа, и приветстван от г-н Торбьорн Ягланд – генерален секретар на организацията. В изказванията си те призоваха участниците да бъдат активни и искрени, да споделят опит и да изведат реалните проблеми, с които се сблъскват младите хора в техните държави.

Във форума активно участваха и представители на училищата за политически науки към Съвета на Европа от Албания, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Черна гора, Косово, Румъния, Армения, Азърбайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Русия, Украйна, Мароко, Тунис, както и от Вишеградското училище.

Семинарът премина в дискусионни панели, посветени на откъсването на младото поколение от активно участие в политическия дневен ред, създаването на повече възможности на младите хора за достъп до пазара на труда, участието на младите в развитието на гражданското общество, ролята на образованието за  разпространение и утвърждаване на демократичните ценности и др.

Като основни причини за самоизключването на младите хора от политическия и обществен живот участниците във форума посочиха бедността,  неефективното и недостатъчно качествено образованието, както и неприветливият медиен образ на политиката и политиците. В дискусията за ролята на образователните системи в създаването и разпространението на демократични ценности участниците дефинираха основната нужда от възпитание в солидарност, толерантност, свобода на избор и граждански права, които могат да бъдат изграждани през различни форми на образование – било то формално или неформално.

Специален панел беше посветен на обсъждането на идеи как да работи мрежата от завършили училищата за политически науки и какви дейности да се инициират, така че тази общност да бъде активно ангажирана.