Парите правят ли ни зли?

Удивително е какво може да разкрие една манипулирана игра на Монополи. В тази забавна, но отрезвителна реч социалният психолог Пол Пиф споделя проучванията и наблюденията си върху поведението на хората, когато се смятат за богати. (Жокер: лошо.) Обаче, дори и проблемът с икономическото неравенство да е сложно и страшно предизвикателство, все пак има и добри новини.

Превод:   Veronika Terlegkas