Дългосрочни стратегии на България –образование и пазар на труда

19-11-2014-obrazovanie

Акцент в последния ден от първия курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочни стратегии на България”. Темата за връзката между образованието и пазара на труда представиха председателят на Настоятелството на НБУ проф. Антони Славински, ръководителят на Националния център за оценка компетенциите в БСК Томчо Томов и Мариана Банчева, директор „Образователни политики“ в Института за прогресивно образование.

Панелистите предупредиха, че в съвременното общество конкурентната борба се пренесе в сферата на интелектуалния капитал, а това изисква от кадрите да притежават все повече умения. Необходимо е в рамките на образованиeтo си младите хора да получават интердисциплинарни знания и умения, а образователните стандарти да стъпят на професионалните.  Беше представена и задачата за групова домашна работа на участниците в програмата. През декември те ще трябва да предложат мерки за по-тясно обвързване на образованието с пазара на труда.