Шестима експерти от Украинското училище за политически науки успешно завършиха обучение за обучители

tot_ukraine

От 1 до 7 декември се проведе обучение за обучители за експерти от Украинското училище за политически науки. Това е съвместна инициатива на Българско училище за политика „Димитър Паница” и украинското училище, осъществена с подкрепата на Мрежата на училищата за политически науки към Съвета на Европа.

Обучението е продължение на ползотворната съвместна работа между двете страни за споделяне на опита на България и подкрепа на Украйна в нейния път към демокрацията. Целта му е да предаде тринадесетгодишния опит на Българското училище в областта на обучението на политически и граждански лидери и да подпомогне методологически Украинското училище за политически науки.

В продължение на пет дни 6 завършили украинското училище, експерти в своите области, се запознаха с различни аспекти на темите за политическите партии и политическата култура, политическите процеси и различните методи за анализ на обществени проблеми. Сред обсъжданите сфери бяха публичните финанси и секторните реформи, децентрализацията и местното самоуправление, както и процесът на правене на политики в Европейския съюз и предизвикателствата пред членството в него. Лектори бяха проф. Антоний Гълъбов и гл. ас. Кирил Аврамов от НБУ, проф. Ингрид Шикова от СУ „Св. Климент Охридски”, доц. Емилия  Занкина от Американския университет в България, Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в република България, Петко Георгиев – директор на фондация „Промедия”, Боян Захариев – програмен директор в Институт Отворено общество – София, Любомир Дацов – заместник министър на финансите (2001 – 2009), Юлиана Николова – директор на фондация „Център за политическа модернизация” и Ивелин Николов, експерт в областта на разрешаването на конфликти. В рамките на обучението участниците се срещнаха и разговаряха с Огнян Златев – ръководител на Представителство на Европейската комисия в София и Светослав Малинов – член на Европейския парламент.