Завърши Лятната академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския регион

dsc_3660

21 млади политически и обществени лидери, завършили училищата за политически науки от България, Тунис и Мароко приключиха успешно участието си в третата лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския регион, посветена на демокрацията и образованието. 

България ще продължи да покрепя демократичните мечти на хората и техните усилия за промяна, заяви при откриването на форума, министърът на външните работи на България Даниел Митов. Той постави два основни акцента в развитието на Средиземноморския регион. Първият е важността на диалога, на второ място министър Митов отбеляза развитието на демократични институции, базирани на принципи.  Теза подкрепена и от посланик Хайтем Атала, изпълнителен директор на фондация „Анна Линд“. В анализа на предизвикателствата пред които се изправя Средиземноморския район, той акцентира върху радикализацията на младите хора и необходимостта от дългосрочни решения на проблеми, като миграцията и търсене на нова идентичност сред младото европейско население. Като един възможен „лек“ за настоящата бежанска и мигрантска криза той посочи образованието, което създава общи споделени ценности, както и стимулирането на отворени пространства за диалог. Посланик Атала представи и данни от най-новия доклад на фондация „Анна Линд“, според които младите хора от двата бряга на Средиземноморието имат нарастващо желание да знаят повече едни за други, но се сблъскват с феномени като ксенофобия и нетолерантност. Президентът на изпълнителния комитет на център „Север-Юг“ на Съвета на Европа, Жан-Мари Аядт също обърна внимание на образованието, като основен двигател на диалога. Г-н Аядт изнесе лекция за ролята на НПО сектора и неформалното образование за подобряване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион. 

Заместник-генералният секретар на Съюза на средиземноморието посланик Делфин Борион в своята лекция акцентира върху необходимостта от изграждането на стабилност, устойчиво развитие и приобщаващи общества в региона. Тя обърна специално внимание върху равнопоставеността на половете като фактор за стабилността. Темата за жените беше продължена и от депутата в Европейския парламент Мария Габриел и от генералния секретар на Международната федерация по човешките права  г-жа Амина Буаяш. Амина Буаяш призова за повече достъп на жените до политическия и социалния живот в страни като Мароко и Тунис, както и засилване на мерките, даващи достъп до образование на жените. Евродепутатът Мария Габриел поздрави Българското училище за политика за организирането на третата лятна академия и посочи, че с проекти като тези за насърчаване на участието на жените в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко, за обучение на млади лидери и подкрепа за демокрацията в Тунис, БУП допринася много за утвърждаването на ценности като свобода, равенство и правов ред в Средиземноморския регион. 

Проблемите на младите хора също бяха акцент в програмата на Лятната академия. За миграцията, професионалната реализация и гражданското участие на младото поколение говориха директорът „Политически партии“ в Ирак на Националният демократичен институт (НДИ) Огнян Бояджиев и Ясин Сауди, изследовател в мароканската организация „Рабита Мохамедия“. Двамата сложиха акцент върху причините за привличането на младежи сред редиците на Ислямска държава.

Лекции за достъпа на младите до образователната система имаха още арабистът Марияна Малинова и депутатът от мароканския парламент Семир Белфки. 

В програмата бяха заложени панели, посветени на развитието на умения като решаване на конфликти и участие в телевизионни дебати. Участниците имаха възможност да се включат в редица симулации. 

В рамките на академията участниците изработиха финалния си продукт, който ще бъде представен на Световния форум по демокрация в Страсбург през ноември 2016. Те бяха разделени на две групи – представители на ЕС и представители на Южното Средиземноморие. Всяка група трябваше да направи SWOT анализ на връзката между образованието и демокрацията в региона, да изведе дефицитите на демокрацията и да предложи мерки за решаването им през призмата на образованието.

Участниците в лятната академията посетиха Народното събрание, където се срещнаха с депутати, завършили програмите на Българското училище за политика. Те бяха приети и от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, както и от ръководителя на Европейската комисия у нас г-н Огнян Златев. 

 Да знаем повече едни за други, за това призова изпълнителният директор на Българското училище за политика Ирина Алексиева.Тя подчерта, че само чрез знание едни за други, можем да преодолеем своите страхове, своите предрасъдъци и да градим общо бъдеще.  При закриването на Лятната академия, изпълнителният директор на БУП напомни на участниците да ползват и увеличават знанията, които са получили, да развиват своите умения и да работят за доброто бъдеще на своите страни и на общия регион, който споделяме.

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика „Димитър Паница“, която се организира със съдействието на   Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се подкрепя от програма „Юг“- 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие“ (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа.

Повече информация за проекта можете да намерите тук