С политиките за деца стартира третият курс на Националната програма

2.02.2017

С панел, посветен на детското правосъдие, бе даден стартът на третия курс на Националната програма „Управленски умения” на  Българскито училище за политика “Димитър Паница”.

Гости в него бяха съдията от Софийски районен съд Албена Ботева, Иван Георгиев, специалист по детско правосъдие и Любен Георгиев, председател на управителния съвет на сдружение „Ре-акт”.

Лекторите запознаха участниците със спецификата и проблемите на правосъдие за малолетни и непълнолетни, както и с философията на новия законопроект за детско правосъдие.