Дългосрочни стратегии на България – съдебна реформа

ca4eva_sait

Акцент в последния ден от втория курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочните стратегии за България“. По темата правосъдие и вътрешен ред лектори бяха министърът на правосъдието Цецка Цачева, представителят на Съюза на съдиите Калин Калпакчиев и на Асоциацията на прокурорите Сава Петров. Лекторите дискутираха с участниците предизвикателствата пред съдебната система, взаимоотношението между съдебната и изпълнителната власт и участието на неправителствените организации в съдебната реформа. Акцентът в панела беше върху нормалното функциониране на съдебната власт като мерило за демократичността на едно общество. В края на панела беше представена и задачата за групова домашна работа на участниците. През февруари те ще трябва да представят политически платформи за реформа на съдебната система.