Младите към Европа (2019-2020)

Целта на проекта е да повиши обществената осведоменост за процеса на присъединяване и интеграция към ЕС, ценностите на ЕС и ключовите институции сред младите хора в Албания. Това ще подобри техните знания за въздействието на процеса на интеграция върху тяхното бъдеще.

Проектът се осъществява от „Месдеу център“ към Средиземноморския университет в Албания в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница“. Финансира се от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС ИПП II 2014 г.