Омбудсманът говори за детските права на 20 ноември – деня на подписването на Конвенцията за правата на детето на ООН

kovacheva2019

Омбудсманът Диана Ковачева бе последния гост лектор в първи курс на Националната програма „Управленски умения“. Заедно с Димитър Цветков, директор на защитено жилище „ЗАЕДНО“, те говориха за детските права и политиката за закрила на детето в България. Темата е първата от общо три теми за всеки випуск, свързани с политиките за деца, които БУП залага неизменно в програмата си през последните четири години.

Разговорът с националния омбудсман бе особено емоционален, тъй като съвпадна и с отбелязването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН. Документът, според който всички деца трябва да имат най-добри възможности за живот и развитие, е приет от Общото събрание на ООН на 20.11.1989 г. и ратифициран от България през 1991 г.

Пред курсистите на БУП Диана Ковачева отбеляза, че децата разполагат с почти цялата палитра от правата на възрастните и в този смисъл те са едни малки възрастни. Затова има и държави, в които дори се допитват до децата при изготвяне на закони, свързани с тях. Омбудсманът на България сподели още, че за първите десет месеца на настоящата година са получени 300 жалби, свързани с деца. Те са за проблеми в семейната среда и алтернативната грижа, свързани с приобщаващо образование и насилие. Институцията на омбудсмана има възможности да въздейства като извършва проверки, дава становища и прави препоръки, излиза със специализирани доклади, контактува лично с институции. Основните групи деца, които винаги са във вниманието на омбудсмана, са децата в институции и децата във формална грижа.

Курсистите от Випуск 2020 на БУП зададоха много въпроси на Диана Ковачева, която, след като им отговори, не пропусна да отбележи, че винаги й е приятно да се връща в Българското училище за политика, което е завършила през 2006 г.

След края на лекцията първокурсниците от Националната програма получиха и индивидуална домашна работа, свързана с проблеми на децата по места.