40 завършили БУП от различни випуски участваха в тридневно обучение по детски политики

muita_19.07.2020
Тридневно обучение в хотел „Риу“- Правец организира Българското училище за политика (БУП) за 40 свои завършили през годините от 2002 до 2016. Целта бе да повиши нивото на знания и умения на политическите и гражданските лидери, за да работят те активно по решаването на проблемите на децата на България. Обучението е част от проект „На фокус: Децата на България“, който БУП изпълнява с подкрепата на Фондация ОУК.
Форумът бе открит на 19 юли от д-р Джейн Муита, представител на „УНИЦЕФ“ в България. Пред участниците, сред които депутати, кметове, сътрудник на евродепутат, учители, юристи, представители на НПО и др.,  д-р Муита  говори за успехите и предизвикателствата пред социалната закрила, образованието, защитата на правата на децата в България. Неравенства в доходите,  териториални различия, тежка бедност и други форми на социално изключване, задълбочени сред някои ромски общности, са част от проблемите на децата в страната. Според Джейн Муита, въпреки че  българската икономика е във възход, пандемията от „Ковид-19“ най-вероятно ще доведе до рецесия, която ще е причина за увеличение на неравенствата и на уязвимите групи.
В специални панели в обучението бе отделено внимание на политиките за закрила на децата в България, образованието у нас и в Европа, детското здравеопазване и българското правосъдие за деца. Сред гост-лекторите бяха зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, омбудсманът Диана Ковачева, професорите д-р Владимир Пилософ и д-р Ивайло Търнев, представители на НМД и фондация „П.У.Л.С“
Чрез специални задачи и работа в малки групи обучаемите работиха за изграждане на умения и затвърждаване на знания.  При усвояването на умения за ефективна комуникация на политики, добри примери и практики, свързани с децата, помощ на участниците като лектор и автор на обучителния казус оказа  Ивайло Спасов, експерт комуникация,  в „УНИЦЕФ-България“.