Енергетика, икономика и национален бюджет бяха темите на обучение във втория ден от трети курс на Националната програма

Юлската жега не понижи желанието за усвояване на знания и умения и през втория ден от третия курс за Випуск 2021 в Националната. Денят 26 юли започна обичайно в 9.00 часа с обучителна сесия за енергетика. Директорът на програма „Енергетика и климат“ в Центърът за изследване на демокрацията Мартин Владимиров запозна курсистите с възможни сценарии за възстановяване и постигане на въглероден неутралитет на България до 2050 г. Веднага след това главният икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов говори пред обучаемите за перспективите за развитие на българската икономика. Веднага след лекцията, разделени по групи от по десет човека, курсистите трябваше да се справят с обучителен казус. Целта бе анализ на средносрочния и дългосрочния ефект върху икономиката на България от мерките, предприети по време на пандемията от „Ковид-19“. Всяка от четирите групи накрая представи по две мерки с предполагаеми скрити ефекти от тях и получи обратна връзка за работата си от Лъчезар Богданов.

След обяд времето бе посветено на националния бюджет като инструмент за приоритизиране на публичните политики. Като лектори в тази сесия гостуваха проф. Румен Гечев – народен представител от БСП и бивш министър на икономическото развитие, д-р Георги Ганев – депутат от „Демократична България“ и университетски преподавател, Даниела Савеклиева – народен представител от ГЕРБ в 42-то, 43-то и 44-то Народно събрание. В обучителната задача след лекцията курсистите работиха по приемането на държавен бюджет за една хипотетична година в бъдещето.