За дом далеч от дома – развитие на капацитета на граждански лидери за помощ и подкрепа на бежанците в България (2022-2023)

Над 133 000 бежанци са влезли в България от началото на военните действия в Украйна до края на месец март 2022 г. От тях към 31 март тази година в България са останали над 61 000 души, показват данните на Държавната агенция за бежанците в България. Това е най-голямата бежанска вълна в историята на страната, повече от бежанците от Сирия и Афганистан за цялата 2015 г., когато беше пикът на тогавашната мигрантска криза. Почти цялата тежест по приемане, настаняване, оказване на помощ и подкрепа на бежанците от Украйна пада върху неправителствени организации и доброволци. Проект „За дом далеч от дома – развитие на капацитета на граждански лидери за помощ и подкрепа на бежанците в България“ предвижда обучителна програма, която ще изгради и повиши капацитета на представители на граждански организации – алумни и експерти на Българско училище за политика „Димитър Паница“ (БУП) за предоставяне на подкрепа на бежанци и мигранти; ще установи партньорства и ще създаде мрежа от подготвени хора, които да работят заедно, да разменят идеи и добри практики при оказване на подкрепа на мигранти. Той включва и мерки за информиране и въвличане на цялата общност от алумни на БУП при решаването на проблема. Крайни ползватели ще са бежанци, мигранти, търсещи убежище на територията на България. Проект „За дом далеч от дома – развитие на капацитета на граждански лидери за помощ и подкрепа на бежанците в България“ се изпълнява от БУП с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да намери устойчиви форми на подкрепа за бежанци и да изгради механизми за реакция при бежански кризи.

Повече подробности за проекта може да намерите тук.