Укрепване на регионалното сътрудничество, стабилността и добросъседските отношения по време на война

В периода 25-27 октомври 2023 г. във Велес, Северна Македония се проведе семинар „Укрепване на регионалното сътрудничество, стабилността и добросъседските отношения по време на война“. Участници бяха представители на граждански организации, които за завършили програмите на Българско училище за политика „Димитър Паница“ и Училище за публична политика „Майка Тереза“, Северна Македония.  Събитието беше открито от Даниел Браун, директор на фондация „Конрад Аденауер“ в Северна Македония, Ото Граф, заместник-посланик на Федерална република Германия в Северна Македония, Жидас Даскаловски, директор на Училище за публична политика „Майка Тереза“ и Иван Начев, изпълнителен директор на Българско училище за политика „Димитър Паница“. Събитието имаше за цел да предостави възможност за дискусия на теми, свързани с европеизацията, помирението, европейските ценности, мултикултурализма, фалшивите новини.  

Семинарът се осъществи с финансовата подкрепа на фондация „Конрад Аденауер“.