Александър Илчев

By

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва...
Read More
Проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич“ цели по-ефективно прилагане на принципите на демократичното управление и на обществен контрол върху публичните политики чрез по-активно гражданско участие в община Добрич.  Като част от проекта ще бъдат изследвани и анализирани възможностите за участието на различните заинтересовани страни при изработването на политики и вземането на решения...
Read More
Над 133 000 бежанци са влезли в България от началото на военните действия в Украйна до края на месец март 2022 г. От тях към 31 март тази година в България са останали над 61 000 души, показват данните на Държавната агенция за бежанците в България. Това е най-голямата бежанска вълна в историята на страната,...
Read More
Процесът по формулиране на политики и стратегически документи е последователен и логичен процес, който минава през шест стъпки: дефиниране на проблема; определяне на целта и подцелите; определяне на различните възможности; избор на алтернативи; изпълнение; мониторинг и оценка. В този процес е важно да бъдат включени всички заинтересовани страни, защото това повишава ефективността, прозрачността и откритостта....
Read More
Третият учебен ден от трети курс на Националната програма за Випуск 2022 започна с лекция за демографските тенденции в България и възможни политики за подобряване на ситуацията в страната.  Експертът по демография доц. д-р Алексей Пампоров запозна курсистите с общата средна продължителност на живот в страната ни през миналата година и направи сравнение и изводи...
Read More
Проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването на България, бе специален гост на Випуск 2022 от Националната програма на Българското училище за политика. Дискусията с министър Сербезова отбеляза края на втория учебен ден от трети курс. Обучаемите чуха от проф. Сербезова за предизвикателствата, пред които е изправен един министър на здравеопазването и за очакванията на обществото...
Read More
Трети курс на Националната програма „Управленски умения“ на Българско училище за политика (БУП) започна на 26 юни в Боровец. Хотел „Лион“ посрещна 40-те курсисти от Випуск 2022, сред които са народни представители, представители на местната власт, на бизнеса, на неправителствени и професионални организации. Предпоследният от общо четирите курса на програмата е посветен на политиките на...
Read More
Целите на проекта са повишаване на капацитета на екипа, обучителите и експертите на БУП да организират и провеждат ефективни онлайн и хибридни обучения, да комуникират ефективно  със завършилите и да разширяват дейностите си към нови целеви групи.
Read More
Как да презентираме? На този въпрос курсистите от Випуск 2022 на Българското училище за политика търсиха отговор в последния учебен ден от своя втори курс. По пътя към успешната презентация ги поведе проф. Десислава Бошнакова, ръководител на департамент „Медии и комуникация“ в Нов български университет. „15 милиона човекочаса на ден минават в гледане на презентации,...
Read More
Половината от третия учебен ден от втори курс за Випуск 2022 бе посветен на дебата. В лекция и учебна симулация след нея настоящите курсисти на Българското училище за политика усвоиха на теория и приложиха на практика знания и умения за защита на различни гледни точки във формална дискусия. Мирослав Мавров, треньор по дебати и зам.-председател...
Read More
1 2 3 4 32

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма