Александър Илчев

ailchev@schoolofpolitics.org

Александър Илчев

Програмен директор

Биография

Александър Илчев е бакалавър по Управление на околната среда и ресурсите от Бранденбургски технически университет – Котбус и магистър по Устойчив ресурсен мениджмънт от Технически университет – Мюнхен. Професионалните му интереси са в сферата на устойчиво развитие, енергийна ефективност и промени в климата. Владее английски и немски език.