Политическо лидерство и устойчиво развитие

 

Тридесет и двама млади политически лидери и лидери на гражданското общество от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, и Хърватска, участваха в тридневно обучение на тема „Политическо лидерство и устойчиво развитие”, което се проведе в Дурас, Албания.

 

Описание

Обучението, подкрепено от Международната организация на франкофоните, постави акцент върху принципите на отговорното лидерство в политиката, публичната администрация и неправителствения сектор през призмата на политиките за устойчиво развитие, както и върху характеристиките, които трябва да притежава съвременният лидер, за да се справи с предизвикателствата пред политиките за устойчиво развитие на държавите. В курса бяха разгледани добрите практики на отговорно лидерство, критериите за устойчивост, отчетност и прозрачност в политическия мениджмънт, ролята на партиите, лидерите, медиите и гражданите при определяне на дневния ред на обществото, пътищата за постигане на консенсус между различните виждания за устойчиво развитие, европейските политики в тази сфера.

Участниците се срещнаха с министъра на външните работи на Албания Едмонд Хаджинасто.

На 16.12.2010 г. македонската телевизия Алфа излъчи документален филм, вдъхновен от Регионалната програма на Българското училище за политика и заснет по време на семинара в Дурас, Албания. Филмът е достъпен и онлайн и може да бъде гледан на адрес: http://www.alfa.mk/default.aspx?mId=104&gId=403 (клипа с дата 16.12.2010).

 

Цели

  • да допринесе за развитието на модерна политическа и гражданска култура на лидерство в региона на Югоизточна Европа, като насърчи демократичните ценности, толерантността и установяването на структуриран диалог и сътрудничество между млади политически и граждански лидери в региона,
  • да постави във фокуса на внимание устойчивото развитие, което осигурява потребностите на настоящето поколение без да подкопава възможностите за задоволяване потребностите на бъдещите поколения,
  • да насърчи младите лидери да изработват и прилагат на практика политики, съобразени с всички аспекти на устойчивото развитие – екологични, икономически, социални и институционални.