Министър Сергей Игнатов: „Предстои промяна във финансирането на университетите”

Ignatov_1

В бъдещия Закон за висшето образование е заложено разделение на академичната от финансовата власт във висшите учебни заведения, повече мобилност на студентите и подобряване на съществуващите магистърски програми. Това обясни министърът на образованието Сергей Игнатов пред участниците в националната програма на Българското училище за политика „Димитър Паница”.

Министърът подчерта, че предстои промяна във финансирането на университетите, при която по-ефективните професионални направление ще получават повече средства. Игнатов подчерта и че за следващите три години са предвидени 90 милиона лева за подобряване на връзката между бизнеса и висшето образование.

Сергей Игнатов участва в дискусия с председателя на Българска стопанска камара Божидар Данев, заместник-ректора по финанси на Американския университет в България Александър Александров и Боян Захариев, директор на програма “Образователни политики” към Институт Отворено общество. Темата на дискусията бе  ефективността на инвестициите в образованието и връзката на образованието с бизнеса. Божидар Данев заяви, че няма как да има увеличение на работни места без инвестиции в образованието. По думите му бизнесът не дава достатъчно средства за това, защото не е в добро състояние. Боян Захариев също като министъра подчерта, че е важно да се финансират повече по-ефективните специалности според професионалната реализация на кадрите. Александър Александров добави, че ако по-голяма част от обучението се финансира със заеми, ще изчезнат част от сегашните проблеми с тези висшисти, които искат да се реализират в чужбина, защото те ще си върнат заемите.