ЗАВЪРШИ ВТОРИЯ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ”

School of Politics > Новини > Архив новини > ЗАВЪРШИ ВТОРИЯ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ”

Завърши втория курс от Националната програма на тема “Политики и управленски практики на местно ниво”

Участници в програмата са млади политици от България, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации.

Основните теми по които се дискутира бяха: “Публичните политики и границата между обществения и частния интерес” с лектор доц. Таня Томова, “Местните партийни структури и местните политики: политик или държавник” с лектор проф. Георги Карасимеонов, “Енергийната ефективност: отговорността на местната власт” с лектори Тодор Тодоров от НПО “За земята” и Иванка Диловска, директор на Дирекция “Енергийна стратегия към Министерство на икономиката и енергетиката.