ЗАВЪРШИ ВТОРИЯ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ“

Завърши втория курс от Националната програма на тема „Политики и управленски практики на местно ниво“

Участници в програмата са млади политици от България, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации.

Основните теми по които се дискутира бяха: „Публичните политики и границата между обществения и частния интерес“ с лектор доц. Таня Томова, „Местните партийни структури и местните политики: политик или държавник“ с лектор проф. Георги Карасимеонов, „Енергийната ефективност: отговорността на местната власт“ с лектори Тодор Тодоров от НПО „За земята“ и Иванка Диловска, директор на Дирекция „Енергийна стратегия към Министерство на икономиката и енергетиката.