ВТОРИЯТ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ“ ЗАПОЧВА НА 8.02.2009

Политики и управленски практики на местно ниво е темата на втория курс от Националната програма „Управлнески умения“, който започва на 8.02.2009 г. в хотел Двореца, Велинград

Участници в програмата са млади политици от България, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации. Програмата е разработена и се провежда под формата на серия от пет 5-дневни семинара годишно в периода декември – юни. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа и се провежда в Страсбург през месец юли. Програмата включва семинарни сесии и презентации на български и международни експерти.

При завършване, всеки участник получава Сертификат за Специализация по „Управленски умения“ от Нов Български Университет и от Съвета на Европа.  Всички завършили програмата стават и членове на Клуба на завършилите към Училището за политика.

Лектори по времето на втория курс ще бъдат: Юлиан Попов, председател на УС на Училище за политика, Светлана Ломева, изпълнителен директор на Училище за политика, доц. Татяна Томова, проф. Георги Карасимеонов, посланик Елена Поптодорова, Стефан Тафров, Юрий Асланов, Йохум де Грааф, програмен директор на Институт за политическо участие, Холандия, Цветанка Ризова, журналист от НТВ.