Децата от ДДМУИ „Св. Пантелеймон”, подкрепяни от випуск 2010, показаха какво са научили по време на арт-терапевтичните сесии

vidrare_tarzhestvo

На 19 февруари децата от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. „Пантелеймон” в с. Видраре изнесоха представление по приказката „Дядовата ръкавичка” и музикален концерт. Специални гости на тържеството бяха кметът на община Правец Румен Гунински, кметът на с. Видраре Миглена Димитрова, представители на випуск 2010 и на Българско училище за политика „Димитър Паница”.

Децата показаха какви умения са развили и какъв напредък са постигнали в резултат на арт-терапията, ръководена от гл. асистент Пенка Шапкова и нейни студенти от катедра „Специална педагогика” на СУ „Св. Климент Охридски”. Акцентът на заниманията беше върху музико- и драма-терапията, с което се надгражда постигнатото от децата от предишните месеци.

След тържеството малките актьори от ДДМУИ „Св. Пантелеймон” получиха лакомства и отпразнуваха напредъка си заедно със своите гости.

Вече втора година випуск 2010 подкрепя децата от дома чрез реализирането на програма, която има терапевтичен ефект и същевременно допринася за тяхната социализация. Инициативата на завършилите се подпомага от Бонита тръст в рамките на проект „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите”, изпълняван от Българско училище за политика „Димитър Паница”.