Избор на форма за регистрация

registration_2

Регистрационна форма – участници в Националната програма – членове на политически партии

Попълва се само от участници или завършили Националната програма – членове на политически партии.

Регистрация в базата данни.

registration_2

Регистрационна форма – участници в Националната програма от гражданската квота

Попълва се само от участници или завършили Националната програма от гражданската квота.

Регистрация в базата данни.

registration_2

Регистрационна форма – участници в Регионални програми

Попълва се само от участници или завършили Регионалнетe програми на Българското училище за политика.

Регистрация в базата данни.

registration_2

Регистрационна форма – на лектори и партньори

Попълва се само от лектори или партньори на Българското училище за политика.

Регистрация в базата данни.