Регистрация в База данни

Категория

registration_2
Регистрационна форма – участници в Националната програма – членове на политически партии Попълва се само от участници или завършили Националната програма – членове на политически партии. Регистрация в базата данни. Регистрационна форма – участници в Националната програма от гражданската квота Попълва се само от участници или завършили Националната програма от гражданската квота. Регистрация в базата...
Read More

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма