Политика през призмата на общинския бюджет

08.12.2012

Бюджетът като политически инструмент или как партиите реализират партийните си политики през общинските бюджети обсъждаха участниците в Националната програма в рамките на четвъртия ден от курса, посветен на местното самоуправление. Структурата и принципите на общинския бюджет и финансовата политика на общините бяха представени от Здравко Сечков, председател на Фондацията за реформа в местното самоуправление. В малките групи курсистите трябваше да изработят и гласуват общински бюджет, както и обяснят на гражданите основните политики, които ще се реализират чрез него.

Следобедната сесия беше посветена на политическите документи. В панела „Дела и документи – как да пишем ефективни послания и текстове” доц.Татяна Буруджиева даде основните насоки в писането на политически речи, позиции, декларации и становища.