„Дългосрочни стратегии за България” – енергийна ефективност

09.12.2012

Акцент в последния ден от втория курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочните стратегии за България”. Темата беше за енергийната ефективност. Гост-лектори бяха Огнян Марковски от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Ирена Младенова от Администрацията на Президента, Иванка Диловска, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт и Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. Беше представена и задачата за групова домашна работа на участниците. През януари те ще трябва да представят идеи за включване на повече хора в програмите за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.