Продължаване на подкрепата за институционалното укрепване на Тунизийското училище за политика

tsoppicture1

През месец юли тази година, Българското училище за политика „Димитър Паница” получи ново финансиране от Международната организация на Франкофонията с цел продължаване на подкрепата си за институционалното укрепване на Тунизийското училище за политика.

Проектът предвижда да бъде предоставена  на тунизийските партньори нова част от обучителната методология, използвана от Българското училище за политика, чрез създаването на Наръчник на обучителя и провеждане на обучение за обучители. В рамките на проекта, представители на Българското училище за политика посетиха Тунис през в периода 23-25 септември и обсъдиха параметрите на новия Наръчник по време на партньорска среща. Беше договорено обучението на тунизийските представители да се проведе в края на октомври в България.

Тунизийското училище за политика беше създадено през месец януари 2012 г. като партньорска инициатива на Центъра за средиземноморски и международни изследвания в Тунис, Холандския институт за многопартийна демокрация, финландката организация „Политическите партии на Финландия за демокрация (ДемоФинланд)” и Българското училище за политика „Димитър Паница”.