Стратегическа визия на България за развитие на енергетиката

ep3

Българската енергетика – има ли стратегическа визия за развитие? Това бе темата на панела „Дългосрочните стратегии на България”, с който завърши първият курс от Националната програма „Управленски умения”.  В него участваха Явор Куюмджиев, заместник-председател на Комисията по енергетика в Народното събрания, Делян Добрев, член на същата комисия, Христо Казанджиев от Български енергиен форум и Меглена Русенова, член на УС на Българското училище за политика „Димитър Паница” и председател на Българската фотоволтаична асоциация.

Говорителите в дискусията представиха гледните точки на управляващите, опозицията, защитниците на конвенционалните източници на енергия и на възобновяемите източници на енергия. Според Явор Куюмджиев управляващите са „за” довършване на строежа на АЕЦ Белене и построяване на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, за да може страната ни да си осигури евтин дългосрочен източник на енергия. Делян Добрев заяви, че според опозицията не трябва да се концентрираме върху строителството на нови мощности, а върху ефективното използване на съществуващите. Христо Казанджиев заяви, че един от основните въпроси в енергетиката е либерализацията на пазара и че страната ни се нуждае от нова енергийна стратегия, която не бива да е декларативна, оперативна или тип инвестиционна програма за развитие, а изпълнението й трябва бъде предмет на ежегодни доклади пред парламента. В изказването си Меглена Русенова постави акцент върху бъдещото развитие на възобновяемите енергийни източници през призмата на европейските тенденции.