Пико Айър: Пико Айър: Къде е домът?

Все повече хора по света живеят в чужбина. Писателят Пико Айър, който също е от смесен произход, размишлява върху значението на дома, радостта от пътуването и спокойствието, когато остане, в тишина.

Превод: Neda Borisova