„Дългосрочни стратегии на България” – образование и пазар на труда

08.12.13

Акцент в последния ден от втория курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочни стратегии на България”. Темата беше образование и пазар на труда. Специални гости бяха председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д-р Ваньо Митев и Боян Захариев, който е програмен директор в Институт „Отворено общество”. Панелистите предупредиха, че, ако не се вземат спешни мерки, има опасност цели отрасли да се оголят от специалисти. Има дефицит на инженери, медици, учители. Изходът да се преодолеят диспропорциите между профила на завършващите университетите и нуждите на пазара на труда е държавата да финансира само определени професионални направления и специалности. Беше представена и задачата за групова домашна работа на участниците в програмата. През януари те ще трябва да предложат мерки за по-тясно обвързване на образованието с пазара на труда.