Политика през призмата на общинския бюджет

07.12.13

Бюджетът като политически инструмент или как партиите реализират политиките си през призмата на общинските бюджети обсъждаха участниците в Националната програма в рамките на четвъртия ден от курса, посветен на местното самоуправление. Структурата и принципите на общинския бюджет и финансовата политика на общините бяха представени от Здравко Сечков, председател на Фондацията за реформа в местното самоуправление. В малките групи участниците трябваше да изработят и гласуват общински бюджет, както и да обяснят на гражданите основните политики, които ще реализират чрез него.

Следобедната сесия беше посветена на политическите документи. Преподавателят от СУ „Св. Климент Охридски” Страхил Делийски даде основни насоки в писането на политически речи, позиции, декларации и становища. В края на деня програмният директор на Центъра за либерални стратегии Георги Ганев представи резултати от социологическо проучване и контент-анализ, свързани с медиите и тяхната роля за информирания избор на гражданите. Проучването и анализът са осъществени по време на предизборната кампания за парламентарните избори през 2013 и са в рамките на проекта „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот”, изпълняван от БУП „Димитър Паница” и Центъра за либерални стратегии и подкрепен от Балканския тръст за демокрация.