„Дългосрочни стратегии на България – съдебна реформа”

justice

Акцент в последния ден от третия курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочните стратегии за България”. Темата беше за съдебната реформа. Специални гости по темата бяха съдия Калин Калпакчиев, който е член на Висшия съдебен съвет, Сава Петров от Асоциацията на прокурорите и Христо Иванов, програмен директор на Българския институт за правни инициативи. Тримата представиха различните гледни точки към реформата. Беше представена и задачата за групова домашна работа на участниците. През март те ще трябва да представят политически платформи за реформа на съдебната система.