Животът в „цифровото настояще“

Преди една година Аба Дауесар живеела в затъмнения след Санди Манхатън, търсейки електрически контакти. Като автор, тя била поразена от тази метафора: животът ни не се ли е фиксирал твърде много върху стремежа да сме цифрово свързани, докато пропускаме истинските неща?

Превод:Luba Aleksandrova