Българското училище за политика ще работи за ефективно гражданско участие в публичните политики

logo_malko

Кой да представлява гражданите в обществените съвети към институциите у нас? Как тези съвети да се отчитат пред хората? И какви правила да спазват те, за да са прозрачни и да работят ефективно? Модели за ефективни обществени съвети, които да бъдат прилагани у нас, ще разработи Българското училище за политика „Димитър Паница” . В следващите 18 месеца екипът на училището ще работи по проекта „Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проектът ще бъде представен на пресконференция, която ще се състои на 27 февруари (четвъртък), от 13.00 часа в пресклуба на БТА.

Целта на проекта е да подпомогне диалога и взаимодействието между вземащите решения, гражданските организации и останалите заинтересовани страни, като предложи добри практики и модели за функциониране на ефективни консултативни органи, в които гражданското представителство да е легитимно. Съществуването на такива консултативни органи у нас е гаранция, че намерените решения по обществено важни въпроси ще са прозрачни и устойчиви, тъй като в изработването им ще се включват всички заинтересовани страни. Това ще допринесе за укрепване развитието на гражданското общество, както и за прилагане на принципите на демократичното управление и обществения контрол върху публичните политики.

В момента в България съществуват 75 консултативни съвета, които трябва да консултират изпълнителната власт в изработването и осъществяването на политики. Според Портала за консултативни съвети на Министерския съвет (http://saveti.government.bg) само 3 от тях имат програма за 2014 година. Само 4 съвета са провели заседание през 2013 година. Консултативните органи би трябвало да са експертни и рационално да влияят върху решенията на властта. Повечето от тях обаче нямат дейност и не е ясно как се избират членовете им, как функционират самите съвети, какви проблеми обсъждат, до какви предложения стигат и как се отчитат за дейността си пред гражданите.

За повече информация:

Даниела Симеонова

Програмен директор

Българско училище за политика „Димитър Паница”

тел. 0892 205 964

е-mail: dsimeonova@schoolofpolitics.org

 

eea_grants_jpg_4642_resized“Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.