Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство (2014-2015г.)

eea_grants_5

Демокрацията и доброто управление в една държава в голяма степен се определят от активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Необходимо условие за това участие са ясните и прозрачни процедури, които гарантират легитимно гражданско представителство при изработването и прилагането на публичните политики. В България съществуват 75 консултативни съвета, които трябва да консултират изпълнителната власт в изработването и осъществяването на политики. В повечето случаи не е ясно как се избират членовете на съществуващите консултативни съвети, как функционират самите съвети, какви проблеми обсъждат, до какви предложения стигат и как се отчитат за дейността си пред гражданите.  Част от проблема е, че законите или други нормативни актове, които предвиждат гражданско участие в консултативни и други обществени органи, не са регламентирали критериите, на базата на които се излъчват гражданските представители.

Повече информация за проекта можете да намерите тук