Трябват ни пари за помощи. Ами, да ги напечатаме.

По време на финансовата криза централните банки на САЩ. Обединеното Кралство и Япония създадоха 3,7 трилиона долара за да купят активи и да подтикнат инвеститорите да направят същото. Майкъл Меткалф предлага шокираща идея: биха ли могли същите тези централни банки да напечатат пари за да постигнат целите за глобални помощи, които са си поставили? Без да рискуват да създадат инфлация?

Превод:Mihaela Nicheva