Какво става, когато приоритетът на медиите е печалбата?

В своята дълбокомислена лекция Дейвид Пътнам задава един от големите въпроси, свързан с медиите: Имат ли медиите моралното задължение да изграждат информирани граждани или са свободни да преследват печалбата си на всяка цена, като всяка друга икономическа дейност? Решението му за намиране на баланс между печалбата и отговорността е смело … и може и да не го приемете.

Превод:Biliana Nikolova