Когато работата става все по-сложна, 6 правила за опростяването й

Защо хората се чувстват толкова нещастни и отчуждени на работа? Защото съвременният бизнес е все по-замайващо сложен, а традиционните мениджмънт постулати са остарели, казва Ив Морийо. За обикновенните служители остава сами да навигират заешките дупки на взаимовръзките. В този енергичен разговор, Морийо предлага 6 правила за „умна опростеност.“

Превод:Milena Belovejdova