Инвестирайте в социална промяна

Ето една статистика, която си струва: В Обединеното кралство 63% от мъжете, които изтърпяват краткосрочни присъди, се връщат обратно в затвора до година заради престъпление. За да им помогнем да останат навън се провеждат обучения, работни упражнения и терапия. И със сигурност това ще ни се отплати в дългосрочен план, но правителството не може да намери пари, за да го финансира. Тоби Еклес споделя една въображаема идея, която може да промени това: „Акция за социално въздействие“. Това е необичайна връзка, която помага за финансирането на инициативи със социална цел, чрез частни инвестиции, като правителството връща парите обратно, ако инициативата сработи.

Превод: Katerina Ignatova