Обучение за изборния процес в Тунис в периода на преход към демокрация (2014г.)

Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да бъде обучена група от 24  млади тунизийци, ангажирани активно в политическия и обществения живот на страната си в периода на преход към демокрация. Проектът включва проучване на обучителните нужди, избор на участниците и лекторите, изготвяне на програмата, провеждане на обучението и оценка на резултатите от него. Планира се обучението да се проведе преди предстоящите парламентарни избори в Тунис, които ще се състоят в края на Октомври 2014.  Партньор в осъществяването на проекта е Тунизийското училище за политика. 

Повече информация за проекта можете да намерите тук