Участници в Националната програма 2014 се включиха в Световния форум по демокрация в Страсбург

imag0253

Двадесет и четири млади политически и граждански лидери от Националната програма 2014 на Българското училище  за политика „Димитър Паница“ участваха в Световния форум по демокрация от 3 до 7 ноември в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе „От участие към въздействие: могат ли младите хора да съживят демокрацията“, бе организирано от Съвета на Европа.

Във форума се включиха над 500 представители на мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на Европа – в Русия, Грузия, Молдова, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Румъния, Армения, Украйна, Азербайджан, Албания, Беларус, Тунис, Мароко, Гърция, Турция и Вишеградското училище. 

Форумът бе открит от генералния секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд, а основен говорител на откриващата сесия бе американския социолог, икономист и изследовател на бъдещето Джереми Рифкин, който представи виждането си за предизвикателствата пред бъдещото развитие на обществото. Дискусиите в различните лаборатории се съсредоточиха върху гражданското участие на младите хора и възможностите да се включват активно в правенето на политики. Представени бяха множество идеи и различни инициативи за гражданско образование, участие на младите хора в изборите, застъпничество и увеличаване на влиянието на младежта върху управлението на местно и национално равнище.

 Паралелно със Световния форум по демокрация протекоха и събития на Мрежата от училищата по политически науки към Съвета на Европа. Участниците от Българското училище за политика „Димитър Паница“ обсъдиха с колегите си от Братислава, Прага, Солун и Загреб каква е ролята на държавите-членки на ЕС за утвърждаване на европейските демократични ценности в съседните страни. Те участваха в двустранна среща с представителите на Гражданското училище за политически науки в Мароко, по време на която бе подписана тригодишна рамка за сътрудничество между българското и мароканското училище. 

Участниците от Българското училище за политика посетиха Европейския съд по правата на човека, където разговаряха с българския съдия Здравка Калайджиева. Те се срещнаха и с постоянния представител на България в Съвета на Европа Красимира Бешкова. 

По време на престоя си в Страсбург те поднесоха цветя пред бюста на Димитър Пешев в сградата на Съвета на Европа и отбелязаха приноса му за спасяването на 50 хиляди български евреи по време на Втората световна война.