Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери (2014г.)

Проектът „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери ”  се финансирана от Международната организация на франкофонията и се изпълнява през 2014 година. Неговата цел е да предаде опит, експертиза и добри практики от Българското училище за политика „Димитър Паница“ на мароканското училище.

Проектът „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери ”  се финансирана от Международната организация на франкофонията и се изпълнява през 2014 година. Неговата цел е да предаде опит, експертиза и добри практики от Българското училище за политика „Димитър Паница“ на мароканското училище.

Проектът съдържа поредица от дейности: проучване  на специфичните нужди от обучение на представители на гражданските организации, както и  на техния поглед за необходимостта от обучение на политическите лидери и представители на партиите; създаване на матрица за необходимите знания и умения, която да послужи като основа за бъдещи обучителни програми на Гражданското училище за политически науки в Мароко; разработване на три модула от обучителната програма на училището за 2015 година. В допълнение експерти от мароканското училище ще бъдат обучавани в София по методологията, използвана в БУП „Димитър Паница“, и процеса на програмиране на обученията.